Biuro Usług Polonistycznych Korepetytorskich i Pedagogicznych istnieje od 1991 roku.

 

Oferuje Państwu następujące usługi:

 

- Korepetycje z języka polskiego.
- Korekty (np: prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, książek, artykułów, tekstów użytkowych) - sprawdzenie ich pod względem poprawności językowej i poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i stylistycznych.
- Szeroko pojętą pomoc w przygotowaniu prezentacji (nie tylko maturalnych) - językową, merytoryczną, aktorską, psychologiczną.
- Redakcję tekstu - usługa ta obejmuje nie tylko stylistyczną korektę tekstu dotyczącą poprawności językowej, pisowni i interpunkcji, lecz także sprawdzenie tekstu pod względem logicznej spójności i treści.
- Przepisywanie tekstów na komputerze.
- Nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców.
- Korepetycje z nauczania początkowego i wszystkich pozostałych przedmiotów współpracujemy z doskonałymi nauczycielami.

 

Współpracujemy z: poligrafami, aktorami łódzkich teatrów, psychologami, nauczycielami wszystkich przedmiotów.

 

Ceny poszczególnych usług ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju zlecenia.

Oferujemy: korepetycje z języka polskiego, korepetycje z języka polskiego jako obcego, korepetycje z języka niemieckiego, korepetycje z języka angielskiego, korepetycje z nauczania początkowego, korepetycje z matematyki, korepetycje z fizyki, korepetycje z historii, pomożemy znaleźć korepetycje z pozostałych przedmiotów, korekty tekstów, korekty prac naukowych, korekty artykułów, korekty książek, korekty i redakcja tekstów, przepisywanie tekstów na komputerze, współpraca z poligrafami, pomoc w przygotowaniu prezentacji.

joannacyterska@gmail.com