Oferujemy: korepetycje z języka polskiego, korepetycje z języka polskiego jako obcego, korepetycje z języka niemieckiego, korepetycje z języka angielskiego, korepetycje z nauczania początkowego, korepetycje z matematyki, korepetycje z fizyki, korepetycje z historii, pomożemy znaleźć korepetycje z pozostałych przedmiotów, korekty tekstów, korekty prac naukowych, korekty artykułów, korekty książek, korekty i redakcja tekstów, przepisywanie tekstów na komputerze, współpraca z poligrafami, pomoc w przygotowaniu prezentacji.

joannacyterska@gmail.com